Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Klubu Strzeleckiego Defendu

„Broń jest źródłem hałasu impulsowego, który charakteryzuje się gwałtownym wzrostem ciśnienia akustycznego w czasie poniżej 10 ms. Wartości poziomu ciśnienia akustycznego przewyższają 130 dB i zależą od rodzaju broni i np. dla pistoletu wynoszą około 160 dB.
Czas trwania pojedynczych impulsów hałasu jest zwykle stosunkowo krótki, rzędu 0,5–10 ms. Od czasu trwania impulsu zależy widmo hałasu. Przy krótszych czasach dominują wysokie i średnie częstotliwości, a przy długich – niskie.

Hałas impulsowy jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ trwałe uszkodzenie słuchu może wystąpić nawet bezpośrednio po pojedynczej ekspozycji w związku z gwałtownym, w bardzo krótkim okresie, wzrostem poziomu ciśnienia akustycznego. Specyfiką hałasu impulsowego jest również to, że wysokie poziomy dźwięku są na pograniczu odwracalnego i nieodwracalnego działania uszkadzającego na komórki słuchowe narządu Cortiego. Wiadomym jest, że w pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają komórki słuchowe zewnętrzne. Badania doświadczalne, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt wykazały, że po krótkiej ekspozycji na hałas emisje otoakustyczne ulegają osłabieniu. Ponieważ strzelanie z broni palnej jest źródłem hałasu impulsowego, który potencjalnie może uszkadzać narząd słuchu.
Hałas, w tym impulsowy, jest jedną z głównych przyczyn odbiorczych uszkodzeń słuchu. Wysokie wartości hałasu, zarówno ciągłego, czy impulsowego, prowadzą początkowo do przejściowego, odwracalnego uszkodzenia słuchu w postaci tzw. czasowego przesunięcia progu (TTS) lub ubytku słuchu dla 4–6 kHz. Może również powodować nieodwracalne – trwałe przesunięcie progu słuchu, tzw. PTS ( z ang. permanent threshold shift ).

Rodzaj i głębokość uszkodzenia słuchu zależy między innymi od charakterystyki uszkadzającego hałasu, czasu oddziaływania, pogody, odległości od źródła hałasu, przerw między ekspozycjami, otaczającego środowiska, indywidualnej wrażliwości, a także od stosowania środków ochronnych.”

PEŁNA TREŚĆ ATYKUŁU>>