Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Katedry Systemów Multimedialnych, Politechniki Gdańskiej

Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem - Ochrona przeciwdźwiękowa

Wpływ hałasu impulsowego a TTS

Grupa badana – 120 osób w trzech podgrupach:

I podgrupa - 40 nowowcielonych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej wykonujących strzelanie bez ochronników słuchu

II podgrupa - nowowcielonych żołnierzy strzelających w ochronnikach słuchu

III podgrupa - 40 młodych mężczyzn, którzy nie wykonywali strzelania

 

TTSHałas impulsowy spowodowany 5 wystrzałami pojedynczymi z broni kbk AKMS powoduje u żołnierzy grupy I następujący efekt TTS dlaczęstotliwości 1, 2, 3, 4, 5 kHz, odpowiednio średnio o

1.07 dB SPL – 1kHz – efekt trwał do 1h

0.96 dB SPL – 2kHz - efekt trwał do 1h

1.41 dB SPL – 3kHz

0.88 dB SPL – 4kHz – efekt trwał do 3 h

1.25 dB SPL – 5KHz – efekt trwał powyżej 3 h

PEŁNA TREŚĆ ATYKUŁU>>